Grymma furstar och kungar under medeltiden

Det är svårt för oss som lever idag att tänka oss in i den värld som våra medeltida förfäder levde i. De rättigheter som idag utgör grunden för får samvaro fanns ännu inte under medeltiden, och den vanlige människan var i princip helt laglös inför kungarna och adelsmännen. I och med den konstnärliga rörelsen som brukar kallas romantiken började under 1800-talet en idealiserad bild av medeltiden växa fram. Idag är vi alla vana vid framställningar av den medeltida världen som fylld med nobla riddare, fagra prinsessor och stora borgar styrda av mäktiga kungar. Det är inte ovanligt att mytologiska element blandas in i denna bild; drakar, troll och alver är vanliga motiv i samband med medeltiden. Trots att man idag vet att medeltiden var en svår och ofta tragisk tid i mänsklighetens historia fortsätter vi att bli trollbundna av de många historier och sagor om medeltiden som än omger oss.

Game of Thrones

Även Game of Thrones är influerad av medeltiden. Den medeltida staten karaktäriseras av ett myller av adelsmän och familjer, samt en relativt svag centralmakt. I Game of Thrones ser vi hur olika adliga familjer slåss och smider ränker emellan sig för att erövra tronen åt sig själva eller sina vänner. Även i verkligen kunde medeltiden se så ut. Eftersom adelsmännen ofta bara var bundna av ett löfte till kungen var det även under medeltiden vanligt med politiska intriger. Mer specifikt är Game of Thrones till stor del utformat efter Tudor England där politiken ofta gick till på liknande vis som i serien. Dessutom finns flera likheter med Storbritannien om man tittar på kartan över Westeros (en av världsdelarna i Game of Thrones): förutom att generellt ha stora likheter med Storbritannien finns även den stora muren i norr, vilket starkt påminner om den Hadrianska muren, byggd av romarna som skydd mot Skottland. Game of Thrones innehåller också en hel del mytiska element, så som drakar, trollkarlar och de odöda – medeltiden är inte detsamma utan lite mystik och magi.

Kärleken till medeltiden

Idag är som sagt intresset för medeltiden, och intresset för historier om medeltiden stort. Man kan undra vad det är med denna tid som är så lockande. Kanske är det drömmen om en mer magisk och intressant värld? Kanske det är idyllen av en svart och vit värld, där det onda enkelt kan skiljas från det goda och där det alltid är tydligt vad som måste göras. Eller så kanske det bara är så enkelt att vår kärlek till äventyr är det som drar oss till historier om riddare och drakar. Oavsett så ser vi inte bara medeltidens popularitet på TV och film, utan idag är det vanligt att riktiga medeltidsälskare samlas på olika platser, klär ut sig och försöker återskapa livet som det en gång var. Ifall du känner dig uttråkad med den gråa vardagen kanske det är en rolig idé med en maskerad med klassiska dräkter? Var bara glad att du inte levde under medeltiden på riktigt, riktigt så gloriöst var det inte.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *