Hur behandlades kvinnor under medeltiden?

Förutsatt att du inte var högt uppsatt i samhället var medeltiden, med moderna ögon sett, en svår tid för nästan alla som levde då. De allra flesta var i princip livegna bönder som var tvungna att ge allt överskott av det de producerade till den furste eller person som av kungen utsetts till förvaltare av det område de levde i. Om det var så illa för de flesta kan det knappast ha varit bra för kvinnor. Det mesta tyder på att det var en särskilt hård tid för kvinnor, men det finns också faktum som komplicerar bilden.

Är du engagerad i någon förening med intresse av medeltiden? Kanske arrangerar ni live? Kanske är du bara någon med ett hobbyintresse för historia som i övrigt sysslar med någonting helt annat. Hur det än förhåller sig med det kanske du har ett företag eller en förening som är i behov av profilprodukter. Varför inte skaffa fina vattenflaskor med tryck med loggan för live-eventet till exempel, som ni delar ut till besökare? Printer.se, dit föregående länk leder, har för övrigt mängder av andra profilprodukter att välja bland, såsom kläder, väskor, pappmuggar och mycket annat.

Att vara kvinna under medeltiden

Hur var det då att vara kvinna under medeltiden? Det är förstås svårt att svara på i någon slags uttömmande och exakt mening, men utifrån vittnesmål om yttre förutsättningar kan vi iallafall dra några slutsatser. Kvinnor som under stora delar av historien levt i skuggan av män, ofta helt i deras våld, hade det knappast bättre under den eran än vad de haft under andra perioder. De flesta av medeltidens kvinnor dominerades helt av män. Enligt normen var kvinnor underordnade män, och vilken man som helst i den familj som kvinnan levde i kunde bestraffa henne med stryk om hon inte gjorde som hon blev tillsagd. Kvinnor betraktades som mäns ägodelar. På det stora hela verkar det som att det var så det förhöll sig, men det fanns undantag.

Det fanns också kvinnor under medeltiden som hade en ansenlig mängd makt. Historiska museet i Stockholm nämner på sin hemsida den Heliga Birgitta och drottning Margareta som två exempel på mäktiga och inflytelserika kvinnor som levde och verkade under medeltiden. Sentida forskning har också till viss del komplicerat bilden av hur kvinnors liv under medeltiden tedde sig. Enligt forskning som genomförts vid Göteborgs universitet hade många kvinnor mer makt än vad vi kanske tidigare trott. Enligt studien som publicerades 2016 hade kvinnor överlag inte särskilt mycket formell makt. Vad de däremot ofta hade var indirekt makt i kraft av positionerna de hade i hemmet. Kvinnor dominerade den privata sfären och kunde därigenom styra sina män till att göra vissa val. En del av kvinnornas inflytande var kulturellt, via giftermålsallianser mellan olika högt uppsatta släkter.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *