Medeltidens glasmålningar

Även om färgat glas har tillverkats sedan antiken, både i Egypten och Romarriket, var det under medeltiden som glasmålningen nådde sin höjdpunkt som konstform. Detta berodde till stor del på att glasmålade fönster inte bara användes som dekorationer i kyrkor (som det byggdes många av på medeltiden) utan också som ett sätt att utbilda den analfabetiska befolkningen i Bibelns berättelser, som illustrerades i dessa glasmålningar. Ett vanligt motiv för glasmålningar på medeltiden var till exempel det som kallades för ”fattig mans Bibel”, som föreställde flera olika berättelser ut Bibeln i litet format. Ett exempel på ett av dessa glasmålade fönster med Bibelmotiv hittar man i katedralen i Canterbury i England. Förutom sina ursprungliga funktioner, det vill säga att instruera befolkningen i Bibelns läror och att smycka kyrkan, fyller dessa glasmålningar som finns kvar från medeltiden också en annan funktion idag: de ger moderna historiker viktiga insikter i det medeltida livet, från en tidsperiod då inte många historiska källor i skrift finns bevarade.800px-Vitrail_Chartres_210209_07

De glasmålade fönstren ändrade form under medeltidens gång. Mellan år 950 och 1240, det vill säga den romanska och tidiga gotiska perioden, hade fönstren inga spröjsar, vilket krävde att fönstren var gjorda i ett enda glasstycke. Detta medförde av nödvändighet att fönstren inte kunde bli särskilt stora. När den gotiska stilen började utvecklas mer delade man dock in fönstren i sektioner, vilket gjorde att fönstren växte sig större och tillät mer ljusinsläpp. Detta ledde till slut till de enorma och imponerande glasmålade fönster man kan se i katedraler runt om i Europa idag.

Det är dock ovanligt att man finner glasmålningar i privata hem. Majoriteten – både de som har överlevt sedan medeltiden och de som tillverkas idag – återfinns istället i kyrkor eller i större allmänna byggnader, till exempel myndigheter och regeringsbyggnader. Det beror sannolikt på en kombination av att sekulära glasmålningar i privata boningar var ovanligare på medeltiden, och att de få som faktiskt tillverkades har överlevt i mindre utsträckning än de kyrkliga glasmålningarna. I hemmet är det dessutom idag mer kostandseffektivt och praktiskt att satsa på ett fönster som isolerar både värme och ljus på bästa sätt. Om du behöver installera nya fönster i ditt hem kan du gå in på Byggmax.se, där det finns fönster i alla prisklasser och för alla smaker – allt utom möjligtvis glasmålade fönster.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *