Förändringar under medeltiden

 

Förändringar under medeltiden

Kristendomen gjorde sitt intågande och riddarna hade en så central roll att denna tid även benämns som riddartiden. Men när började och slutade medeltiden och vad hände egentligen under denna tidsepok?

Moonlit gothic scenery with remote mysterious european medieval castleEnorma förändringar

I slutet av 400-talet upphörde vikingatiden och de nordiska kungarna övergav sin tidigare tro i utbyte mot kristendomen. En övergång som skulle komma att innebära stora förändringar, inte bara i Norden utan även i Europa. Det började byggas i sten och det latinska språket börjar användas. I de tre olika perioder som medeltiden delas in i, tidig, hög och sen medeltid, upplevde Europa starka centralmakter och en hög tillväxt, framför allt under högmedeltiden. Det var också under högmedeltiden som Europas tillväxt tvärstannar. Detta berodde på en kombination av kallare väder, sämre skördar och – inte minst – digerdöden, ett utbrott av böldpest i vilket det uppskattas att 25 procent av Europas befolkning utplånades. Vissa källor menar att hela 50 procent av befolkningen dog. Den andra sidan av myntet var dock att boskapen inte drabbades och antalet personer som skulle dela på maten blev färre. Eftersom det var svårt att hitta arbetskraft ökade också lönerna.

Staden i centrum

Det var här bönderna kom för att sälja sina produkter på marknaden. De som bodde vid kusten sålde fisk och de som hade tillgång till skog tog med sig jaktbyten. De traditionella bönderna sålde allt från ägg, kött och säd till mjöl och frukt. Marknaderna blev handelscentrum för många som köpte varor där för att sedan sälja vidare. Under medeltiden baserades ekonomin till största delen på jordbruket, där självhushåll rådde. Den första banken öppnade också under denna tid, även om det dröja länge innan bankerna blev stora och fick fäste i Europa. Under medeltiden var banker till och med olagliga i vissa regioner.

Uppfinningar och teknik

Det var under medeltiden som flera fantastiska uppfinningar kom till. Det är nu det mekaniska uret gjorde sitt intåg, krut började användas, papper började tillverkas och väder och vattenkvarnar mekaniserade lantbruket. Den ökade handeln underlättades med koggen som medförde snabbare och effektivare transporter på vatten. Detta innebar att flera nya kuststäder kundeetableras.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *