Medeltiden i Sverige

Medeltiden i Sverige

Det blev kallare och kallare i Sverige, skördarna minskade och befolkningen minskade till följd av minskad tillgång på mat. Sverige befann sig mer eller mindre i kris och digerdöden slog till. Krisen skapade upplopp och oroligheter men förde också med sig fördelar för vissa samhällsgrupper samt en utveckling av olika tekniker som vi än idag använder oss av.

Maramures is located in the geographical heartland of Europe. Maramures is a land of wooden churches, mythological richness, impressive landscapes and very ancient customs. It has carefully preserved the culture, traditions, and lifestyle of a medieval peasant past.

Bönderna driver samhället

I ett samhälle som hade brist på mat gavs fördelar till bönderna, den samhällsklass som tillhandahöll maten. Tidigare tillhörde bönderna den lägre samhällsklassen men de fick alltmer makt eftersom de producerade maten som det då började bli så ont om. Detta ledde till flera, dock ej så framgångsrika, bondeuppror för högre ersättningar och mer respekt. Samtidigt började bönderna också titta på olika tekniker för att få bättre skördar. Till exempel började de konstruera diken och experimentera med gödsel för att öka produktionen i det allt kallare klimatet i en tid som också gick under namnet ”lilla istiden”. Dessa tekniker används än idag, om än i moderniserade former.

Kalmarunionen

Hansan som var en mycket stark sammanslagning av tyska städer gällande handel, fick sin utmanare i det som kallas Kalmarunionen. Denna union var en sammanslagning mellan Sverige, Norge och Danmark och där Sverige valdes som riksföreståndare vilket motsvarar rollen som statschef. Eftersom kartan såg lite annorlunda ut på den tiden innefattade även unionen bland annat Finland, Island, Grönland. Unionen skapades under ett möte i Kalmar år 1397 och fick därav sitt namn. Även om unionen försökte hålla ihop var det en ständig maktkamp mellan Sverige och Danmark vilket gav upphov till friktion i samarbetet som blev alltmer ansträngt.

Fästningar och borgar blir omoderna

Hundraårskriget som i huvudsak var småstrider mellan Frankrike och England gjorde att sättet att föra krig förändrades. Utvecklingen av nya vapen såsom långbågar och mer effektiva kastvapen gjorde att de borgar och fästningar som tidigare utgjorde ett bra skydd mot fiender nu blev omoderna. Man kunde på längre avstånd mellan styrkorna än tidigare attackera fienden och fiendens städer istället för att utkämpa sammandrabbningarna man mot man. Effektiva långdistansvapen blev mycket viktigare än skarpa svärd och skinande rustningar.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *